ODF-LG72P
ODF-LG72P

ODF-LG72P

Thông tin sản phẩm

SKU: ODF-LG72P

Bảo hành :

Hãng sản xuất: TK-Hà Nam

Gía phối quang loại Rack trượt ODF-LG72P

Giá phối quang gắn Rack được sử dụng rộng rãi tại trung tâm mạng viễn thông quốc gia, tòa nhà, trung tâm truyền dữ liệu, truyền hình cáp... 
Ứng dụng: kết nối,  phân phối trực tiếp hoặc rẽ nhánh cáp quang. Bảo vệ mối nối và dự trữ dây nối quang.
 


Gía phối quang loại Rack trượt ODF-LG72P

Sản phẩm liên quan